B2B - POIG 8.2

Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe P.P.H.U. Grass Marta Łozinska Sp. j. z partnerami biznesowym POIG 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Tytuł projektu „Wdrożenie systemu B2B w firmie P.P.H.U. Grass Marta Łozinska Sp. j. w celu automatyzacji współpracy z partnerami biznesowymi”

Przydatne linki

  PARP

  MARR

Beneficjent: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -HANDLOWO-USŁUGOWE GRASS MARTA ŁOZIŃSKA SPÓŁKA JAWNA

Tytuł projektu:
Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe P.P.H.U. Grass Marta Łozińska Sp. j. z partnerami biznesowymi
Opis projektu:

Realizacja projektu obejmuje uruchomienie informatycznego systemu B2B pomiędzy Beneficjentem, a partnerami biznesowymi. W ramach wdrożenia systemu B2B nastąpi implementacja technologii elektronicznej wymiany danych w standardzie EDI. Wnioskowana platforma B2B wspierająca sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń ogrodniczych będzie automatyzować procesy biznesowe zachodzące między Beneficjentem oraz jego Partnerami. Dzięki wdrożeniu platformy możliwe będzie rozwinięcie i zoptymalizowanie współpracy na nowym poziomie. Realizowane będą procesy biznesowe: Składanie zamówień, obsługa promocji, pozyskiwanie obowiązującej oferty ramowej, transmisja dokumentów, rezerwacja stanów magazynowych pod planowane zamówienie, aktualizacja cen, podgląd, kontrola i kojarzenie rozrachunków, zarządzanie stanami magazynowymi.

W ramach systemu zostaną  zakupione środki trwałe oraz wdrożone wartości niematerialne i prawne oraz nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania:

1. Licencja na system B2B zawierający moduły dostępowe dla użytkowników wraz z panelem administarcyjnym
2. Dokumentacja techniczno-funkcjonalna sytemu B2B
3. Oprogramowanie systemowe serwera
4. 2 laptopy wraz oprogramowaniem
5. Serwer
6. UPS baterii podtrzymujących
7. 4 stacje robocze wraz z monitorem
8. Urządzenie wielofunkcyjne
9. Moduł dedykowany systemu B2B – Główny rejestr towarów
10. Moduł dedykowany systemu B2B – Rejestr kontrahentów
11. Prace związane z dostosowaniem systemu firmy PPHU Grass Marta Łozińska Sp. j. do systemu–etap I
12. Prace wdrożeniowe w I etapie
13. Prace wdrożeniowe w II etapie
14. Prace związane z dostosowaniem systemu firmy PPHU Grass Marta Łozińska Sp. j. do systemu–etap II
15. Moduł dedykowany systemu B2B – Moduł komunikacyjny oraz wymiany danych z systemami partnerów
16. Moduł dedykowany systemu B2B – Moduł sprzedażowy
17. Prace wdrożeniowe w III etapie
18. Moduł dedykowany systemu B2B: Moduł interfejsów komunikacyjnych API i EDI
19. Koszty informacyjno-promocyjne w projekcie

Okres realizacji: 01.01.2014 -31.12.25014
Umowa o dofinansowanie: nr UDA-POIG.08.02.00-12-164/13-00
Wartość projektu: 579 300,00 PLN, wartość dofinansowania: 405 510,00 PLN
Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.2 PO IG jako % wydatków kwalifikowanych - 70%
Przydatne strony: www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl www.europa.eu

 

Pliki do pobrania

article

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"